Відомчі акти

Наказ № 945 "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Національної поліції України".

Наказ МВС України від 07.07.2017 №575 "Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні". 

Наказ МВС України від 24.07.2017  № 621 "Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних з пожежами".

Наказ МВС України від 09.07.2014  № 653 "Про затвердження Інструкції про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України". 

Наказ Національної поліції України від 14 січня 2019 року №31 «Про затвердження Положення про проведення змагань Національної поліції України зі службово-прикладних та інших видів спорту».

Наказ Національної поліції України від 27 листопада 2015 року № 124 (у редакції наказу Національної поліції України від 15 квітня 2019 року № 363) Положення про Правовий департамент Національної поліції України.

Наказ Національної поліції України від 18 квітня 2019 року № 377 "Про затвердження змін до Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України"

Наказ Національної поліції України від 15 березня 2019 № 232 "Про затвердження Положення про Департамент "Корпус оперативно-раптової дії"" Національної поліції України

Наказ від 22.04.2019 № 383 «Про організацію належного функціонування офіційного веб-порталу Національної поліції України»

Наказ від 21.08.2019 №833 «Про внесення змін до Положення про Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України»

Наказ Національної поліції України від 10 липня 2019 року № 676 «Про внесення змін до Положення про Правовий департамент Національної поліції України»

Наказ Національної поліції України від 23 вересня 2019 року №  936 «Про деякі питання оформлення посвідчення учасника бойових дій та інших документів із соціальних питань»

Наказ Національної поліції України від 28 листопада 2019 року № 1231 «Про затвердження розподілів обов'язків між першим заступником і заступниками Голови Національної поліції України»

Наказ Національної поліції України від 31 жовтня 2019 року № 1118 «Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Національної поліції України»

Наказ Національної поліції України від 27 березня 2020 року № 258 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок погодження та візування документів в апараті Національної поліції України"

Наказ Національної поліції України від 30 березня 2020 року № 262 "Про затвердження Положення про колегію Національної поліції України"

Наказ МВС України від 11 червня 2020 № 454 "Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експерементальних) розробок на 2020-2024 роки"

 • Положення про Головне управління Національної поліції у Львівській області

   

 • Умови проведення відбору пропозицій з придбання житла для поліцейських та працівників Головного управління Національної поліції у Львівській області
   

   

  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

  У  ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  Наказом ГУНП у Львівській області

   „Про створення комісії для придбання

  житла для поліцейських та працівників

  ГУНП у Львівській області”

  від    23 серпня 2018 року № 1268

   

  Національної поліції  у Львівській областіУмови проведення відбору пропозицій з придбання житла для поліцейських та працівників Головного управління

   

  м. Львів – 2018

   Зміст умов проведення відбору пропозицій для придбання житла для поліцейських та працівників поліції

  № з/п

  Найменування

  Сторінка

   

  1

  Інформація про замовника.

  3

   

  2

  Інформація про предмет закупівлі.

  3

   

  3

  Процедура проведення відбору пропозицій.

  3

   

  4

  Недискримінація учасників.

  3

   

  5

  Інформація про валюту, в який повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції.

  3

   

  6

  Інформація про мову, якою повинна бути складена пропозиція.

  4

   

  7

  Процедура надання роз’яснень стосовно документації.

  4

   

  8

  Процедура проведення зборів з питань надання роз’яснень стосовно документації.

  4

   

  9

  Оформлення пропозиції.

  4

   

  10

  Зміст пропозиції.

  5

   

  11

  Термін протягом якого відбір пропозицій є дійсним.

  10

   

  12

  Відмова учаснику від участі, відхилення пропозицій та відміна замовником або визнання його таким, що не відбувся.

  10

   

  13

  Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівель.

  11

   

  14

  Внесення змін або відкликання пропозиції учасником.

  12

   

  15

  Спосіб, місце та кінцевий термін подання пропозицій.

  12

   

  16

  Місце, дата та час розкриття пропозицій.

  12

   

  17

  Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію.

  13

   

  18

  Виправлення арифметичних помилок.

  13

   

  19

  Інша інформація.

  14

   

  20

  Терміни укладання договору.

  14

   

  21

  Основні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.

   

   

  22

  Дії замовника при відмові переможця підписати договір про закупівлю.

  14

   

  23

  Додаток № 1 Форма “Заява про участь у відборі пропозицій - цінова пропозиція”

  15

   

  24

  Додаток № 2 Форма інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівель.

  16

   

  25

  Додаток № 3 Форма “Відомості про учасника”

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Інформація про замовника:

   

   

  - повне

  найменування

  Головне управління Національної поліції у Львівській області

  - місцезнаходження

  79007, м.Львів, пл. Генерала Григоренка,3

  - посадова особа замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками

  -  Заступник начальника управління- начальник відділу речового забезпечення управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції у Львівській області Рижевський Анатолій Анатолійович.

  Провідний інженер відділу капітального будівництва та пожежної безпеки управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції у Львівській області Ронський Роман Григорович;
   

  - режим роботи комісії

  Робочі дні з 1000 – 1630 обідня перерва з 1300 до 1345

   

  2. Інформація про предмет закупівлі:

   

  - найменування предмета закупівлі

  Придбання квартир для поліцейських та працівників Головного управління Національної поліції  у Львівській області.

  - кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

   

  1 однокімнатна квартира у районному центрі Львівської області.

  До розгляду приймаються пропозиції на постачання квартири, яка знаходиться у районному центрі Львівської області.

  Запропоновані до придбання квартири повинні бути розташовані в житлових будинках, які на час подання пропозицій введено в експлуатацію.

  - термін передачі квартир:

  до 21 грудня 2018 року

  3. Процедура закупівлі.

  Згідно умов документації

  4. Недискримінація учасників.

  Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у відборі пропозицій на рівних умовах.

  5. Інформація про валюту в якій  повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції щодо придбання житла.

  Валютою пропозиції є національна валюта - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті.

  6. Інформація про мову, якою повинна бути складена пропозиція.

  Усі документи, що входять до складу пропозиції, повинні бути складені українською мовою.

  Документи або копії документів, що надаються Учасниками у складі їх пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову.

  Переклад цих документів обов’язково має бути завірений учасником. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

  7. Процедура надання роз’яснень стосовно документації щодо придбання житла.

     Учасник, який отримав документацію, має право не пізніше ніж за  3 дні до закінчення терміну подання пропозицій звернутися до Замовника за роз’ясненнями щодо документації. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію.

      Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації, та повідомити письмово протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію, та тих учасників, які подали свої пропозиції станом на дату внесення змін та оприлюднити їх на веб-сайті www.npu.gov.ua__ www. [email protected]  У разі внесення змін Замовник має право подовжити строк подання пропозицій.

  8. Процедура проведення зборів з питань надання роз’яснень щодо документації з відбору пропозицій.

       У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і опублікувати його на веб-сайті www.npu.gov.ua

  www. [email protected] 

   

  9. Оформлення пропозицій.

   

   

  Пропозиції та документи, які підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі готуються Учасниками у одному примірнику і подаються у письмовій формі (за підписом керівника або уповноваженої особи учасника), та повинні бути прошиті та пронумеровані, в запечатаному конверті з позначкою “Пропозиція щодо придбання житла”.

      Конверт пропозиції щодо придбання житла в місцях склеювання повинен містити підпис учасника конкурсу.

  На конверті, крім позначки “Пропозиція щодо придбання житла” повинно бути зазначено:

  • повне найменування і адреса замовника – Головне управління Національної поліції  у Львівській  області 79007 м.Львів, пл. Генерала Григоренка,3;
  • назва предмета закупівель: Придбання квартири для поліцейських та працівників Головного управління Національної поліції у Львівській області;
  • повне найменування учасника, його адреса (поштова та юридична з поштовим індексом), ідентифікаційний код, номери контактних телефонів, факсу, е-mail (за наявності);
  • маркування: “Не відкривати до (зазначається дата 10 грудня 2018 року та час 1700 год. розкриття пропозицій щодо придбання житла”).

  Кожна одержана пропозиція Учасника вноситься Замовником до Реєстру отриманих пропозицій.

       Усі сторінки пропозиції Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника (керівника або службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення відбору пропозицій).

  У разі, якщо Учасником у своїй пропозиції зроблено будь-які окремі записи або правки, вони засвідчуються підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих на розгляд до комісії та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

  Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом Учасника.

  У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, яку уповноважено під час проведення закупівель представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи щодо придбання житла, подається оригінал довіреності (доручення) на уповноважену ним особу.

  10. Зміст пропозиції щодо придбання житла.

  Пропозиція Учасника повинна містити такі документи:

  1) Заява про участь у комісії - цінова пропозиція (Додаток № 1);

  2) Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівель (Додаток № 2);

  3) Інформація про Учасника (заповнена форма “Відомості про Учасника” відповідно до вимог документації (Додаток № 3).

  4) Довідка про проведені ремонтні (опоряджувальні) роботи та стан житлових приміщень, які пропонуються до закупівлі.

  5) Гарантійний лист, підписаний уповноваженою особою, про зобов’язання Учасника у разі визнання його переможцем понести усі витрати, пов’язані із нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу квартир та/або реєстрації права власності на квартири за Покупцем.

  Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартир, вказується з двома десятковими знаками, після коми.

  Ціни вказуються за 1 кв. м загальної площі квартири. У разі, якщо ціна за 1 кв. м загальної площі квартири вказана без ПДВ, то Учасник надає відповідні пояснення.

  Ціна пропозиції складається із розрахунку кількості квадратних метрів загальної площі квартири, що пропонується.

  Вартість пропозиції щодо придбання житла та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

  До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення закупівель та укладення договору про закупівлю.

  Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозицій, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни відбору пропозицій чи визнання їх такими, що не відбулися).

  Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

  Учасники подають свої пропозиції стосовно предмета закупівель відповідно до вимог цієї документації.

   

  Крім вищевказаних, у складі пропозицій Учасника в обов’язковому порядку повинні бути надані наступні документи:

  для юридичних осіб:

  1. Копія “Балансу (Звіту про фінансовий стан)” та копія “Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)” (для юридичних осіб) за останній звітний період або копія “Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва” (для юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за останній звітний період з відміткою органу статистики або з підтверджуючими документами про прийняття електронної звітності засобами зв’язку.

  2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника] про відкриті поточні (розрахункові) рахунки (дійсна на момент розкриття пропозицій щодо придбання житла).

  3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів, видана відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567 (дійсна на момент розкриття пропозицій щодо придбання житла).

  4. Копія Статуту або іншого установчого документу із змінами та доповненнями, засвідчена в установленому порядку.

  5. Засвідчена Учасником електронна форма Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

  6. Оригінал або нотаріально завірена копія Витягу або Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про керівника підприємства.

  7. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом керівнику підприємства, для підтвердження інформації, що його не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого знято або погашено в установленому законом порядку.

  8. Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність рішення щодо визнання Учасника в установленому законом порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури дійсного на дату розкриття  пропозицій щодо придбання житла.

  9. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта.

  10. Документи, що підтверджують повноваження керівника: протокол установчих (загальних) зборів та наказ (розпорядження) про призначення (для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності). Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), учасник повинен надати довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документу та надати інший документ, що підтверджує повноваження керівника.

  У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозицій підписує (засвідчує) не керівник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи пропозицій, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи  пропозицій, а також надається копія паспорту цієї особи.

   

  - для фізичних осіб - підприємців:

  1. Копія податкової декларації платника єдиного податку за останній звітній період з відміткою про її одержання.

  2. Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника] про відкриті поточні (розрахункові) рахунки (дійсна на момент розкриття пропозицій щодо придбання житла).

  3. Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсного на дату розкриття пропозицій щодо придбання житла.

  4. Відомості про відкриті (наявні) рахунки та касу станом на дату подачі пропозицій (подаються тільки фізичними особами-підприємницями, які згідно із законодавством можуть не складати фінансовий звіт (баланс) та звіт про фінансові результати).

  5. Витяг або Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про фізичну особу.

  6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку.

  7. Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність рішення щодо визнання Учасника в установленому законом порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури дійсного на дату розкриття пропозицій щодо придбання житла.

  8. Інформація  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, яке пропонується до придбання.

  9. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень.

  10. Завірена особистим підписом копія паспорта (всі сторінки), фізичної особи-підприємця та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

  11. У разі якщо на час продажу в квартирі є зареєстровані малолітні діти, надається копія рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині.

  12. У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозицій щодо придбання житла підписує (засвідчує) не керівник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи пропозицій, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи  пропозицій, а також надається копія паспорту цієї особи.

   

  - для фізичних осіб:

  1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника] про відкриті поточні рахунки.

  2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку.

  3. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (критерій запиту: для фізичних осіб – за ІПН).

  4. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень щодо суб’єкта (критерій запиту: для фізичних осіб – за ІПН).

  5.  Копія паспорту.

  6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

   

  Оформлення документів.

  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не вимагаються та не подаються ними у складі пропозицій щодо придбання житла.

  У разі наявності обмежень щодо укладання керівником (іншою уповноваженою особою) підприємства договору, наявність вимоги щодо затвердження договору, коли сума договору перевищує суму визначену статутом, необхідно надати дозвіл (або інший документ) засновників (або інших осіб), відповідно до положень статуту підприємства та/або іншого законодавчого документу.

  Усі документи, передбачені документацією, у яких установлено термін (строк) дії, подаються дійсними на дату розкриття, зазначену в оприлюдненому оголошенні про проведення закупівель на офіційному веб-сайті www.npu.gov.ua (www.vl.npu.gov.ua).. Довідки у довільній формі повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою Учасника та надані на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності).

  Усі довідки (крім: довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повинні бути видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення закупівель або більш пізню дату.

  При перенесенні строку розкриття пропозицій щодо придбання житла, довідки (крім довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів) залишаються дійсними.

  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

  Учасник несе відповідальність за недостовірність інформації в поданих документах згідно із законами України.

  У разі надання Учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

  У разі наявності простроченої заборгованості по сплаті податків, зборів, платежів (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), пропозиція Учасника може бути відхилена, як така, що не відповідає вимогам документації.

   

  Оформлення документів.

  Учасник у складі пропозицій щодо придбання житла подає наступні документи:

   

  Закупівля квартир на вторинному ринку:

  - засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно (за наявності) або інші правовстановлюючі документи, передбачені законодавством, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

  - витяги про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або діючих витягів (інформацію) з реєстру прав власності на нерухоме майно;

  - засвідчені у встановленому порядку копії технічних паспортів на квартири (завірені установою, яка їх видала);

  -довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

  - засвідчені копії договорів з постачальниками про надання комунальних послуг (у разі їх укладення).

  Крім того, фізичними особами - учасниками подаються:

  -копія свідоцтва про укладення шлюбу, якщо учасник перебуває в шлюбі;

  -нотаріально завірена копія згоди чоловіка (дружини) на продаж об’єкта закупівлі;

  Довідково. Цей документ потрібен, коли учасник на момент покупки запропонованої до продажу квартири перебував у шлюбі. Такий об’єкт є спільно нажитим майном і не може бути проданий без згоди чоловіка, навіть, якщо учасник є одноосібним власником. Спільно нажитим майном не є об’єкти нерухомості, які в період укладення шлюбу були одним з подружжя приватизовані, отримані в дарунок або в спадщину. У цьому випадку згода чоловіка (дружини) непотрібна. Уразі, якщо фізична особа одружена небула, подається про це довідка у довільній формі;

  - копія свідоцтва про розірвання шлюбу, якщо шлюб розірвано;

  - копія свідоцтва про смерть чоловіка (дружини), якщо чоловік (дружина) помер(ла);

  - гарантійний лист Учасника щодо якості проведення робіт та своєчасного строку передачі та оформлення квартир.

  11. Термін протягом якого пропозиції щодо придбання житла є дійсними.

  Пропозиції щодо придбання житла вважаються дійсними протягом   20 календарних днів з дати їх розкриття.

  12. Відмова учаснику від участі, відхилення пропозицій та відміна замовником або визнання відбору пропозицій таким, що не відбувся.

  Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі, відхиленні пропозицій Учасника та відміняє відбір пропозицій і  має право визнати їх таким , що не відбулися, у випадках:

  1) Він має незаперечні докази того, що Учасник  пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано  будь-якій  посадовій  особі  Замовника,  іншого державного  органу  винагороду або неправомірну вигоду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу,  цінна річ,  послуга тощо) з  метою  вплинути  на прийняття  рішення  щодо  визначення переможця;
  2) Учасника  було притягнуто  згідно  із  законом  до відповідальності за вчинення правопорушень у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
  3) Виявлено факт участі  Учасника  у змові;
  4) Фізична  особа,  яка є Учасником,  була засуджена за злочин,  пов'язаний з  порушенням процедури  закупівлі,  чи  інший  злочин,  вчинений  з  корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
  5) Службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення відбору пропозицій,  була   засуджена за злочин, пов'язаний з  порушенням  процедури  закупівлі,  чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів,  судимість з якої не знято  або  не погашено у встановленому законом порядку;
  6) Пропозиція подана Учасником, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками;
  7) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
  8) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

  9) Учасник має обтяження на об’єкти нерухомого майна, які пропонуються;

  10) Учасник не згоден провести виправлення арифметичних помилок;

  11) Пропозиція учасника не відповідає вимогам замовника, зазначеним у документації;

  12) Учасник надає недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у документації вимогам;

  13) Виявлення факту змови учасників;

    14) Подання для участі менше двох пропозицій;

  15) Відхилення всіх пропозицій;

  16) Скорочення видатків на здійснення закупівлі;

    17) Здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

  Відбір пропозицій може бути відмінено та визнано Замовником таким, що не відбувся частково також за інших обґрунтованих причин.

   

  13. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівель.

  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  до квартир, які закуповуються для поліцейських та працівників Головного управління Національної поліції у Львівській області

  1. Розмір загальної площі квартир:

       Виходячи з норм забезпечення житлом, та  відповідно до статті 47 Житлового кодексу України, вимог ДБН В.2.2-15-2005 загальна площа запропонованих квартир (без урахування літніх приміщень) повинна бути в межах для:            

  однокімнатних квартир – 30 - 40 м2;

  Учасниками може бути запропоновано квартири, загальна площа яких перевищує рекомендовану площу.

  2. Вимоги до квартир:

  • квартири повинні бути забезпечені електроенергією з обліком, водою з обліком, газопостачанням з газовим котлом та приладом обліку (у разі наявності), каналізацією, опаленням;
  • вхідні двері повинні бути металеві, обладнанні замком;
  • всі опалювальні приміщення обладнуються приладами опалення;
  • склопакети вікон повинні відповідати діючим нормам енергозбереження;
  • стіни та інші вертикальні елементи житлових кімнат, кухонь, коридорів, вбудованих комор, лоджій та передпокою (крім ванних кімнат та санвузлів) штукатуряться та вирівнюються під чистове опорядження для покриття водоемульсійними фарбами або шпалерами;
  • поверхні стель житлових кімнат, кухонь, коридорів, вбудованих комор, лоджій та передпокою (крім ванних кімнат та санвузлів) вирівнюються та фарбуються водоемульсійною фарбою білого кольору;
  • в житлових кімнатах, кухнях, та коридорах підлога виконується з цементно-пісчаної стяжки та вирівнюється для покриття  лінолеумом, паркетною дошкою або ламінатом.
  • у коридорі встановлюється одна розетка та вимикач. Для освітлення кімнат виконується закладання жорстких труб в монолітних конструкціях та монтаж електричного дроту.

  У разі експлуатації (проживання осіб) квартири власник (учасник), на момент передачі їх Замовнику, згідно договірних зобов’язань, повинен (у разі наявності зауважень комісії під час огляду квартир) провести косметичний ремонт квартири: пофарбувати (переклеїти шпалери) стіни та стелі приміщень, улаштувати нове покриття підлог, замінити на нові всі сантехнічні прилади (унітаз, ванна, умивальник, бойлер), змішувачі та водорозбірні крани, провести ремонт міжкімнатних дверей (за необхідності).

  Житловий будинок, у якому пропонується закупівля квартир повинен бути збудований, як об’єкт нового будівництва (відповідно до визначень ДБН А.2.2.-3-2014, п. 3.11) має бути введено в експлуатацію не раніше 01.01.2014 року, що підтверджується відповідними документом, та здано в експлуатацію до експлуатуючої установи, під’єднано до інженерних мереж по постійній схемі.

  Квартира на момент передачі повинна мати ступінь будівельної готовності 100 %.

  14. Внесення змін або відкликання пропозицій учасником.

       Учасник має право внести зміни або відкликати свої пропозиції до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозицій враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку їх подання.

  15. Спосіб, місце та кінцевий термін подання пропозицій:

       Пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і не повертаються учасникам, що їх подали.

  - спосіб подання пропозицій;

  Особисто або поштою

  - місце подання пропозицій;

  79007 м.Львів, пл. Генерала Григоренка,3, тел 258-67-87

  - кінцевий термін подання пропозицій (дата, час).

  Термін: 10.12.2018 року

  Час: до 1230

  16. Місце, дата та час розкриття пропозицій.

       До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

       Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції.

  Якщо Учасником є фізична особа, то вона для участі у розкритті пропозицій повинна мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує її особу (паспорт).

      Якщо Учасником  є юридична особа, яку представляє керівник, він повинен мати при собі засвідчену встановленим порядком копію документу, що підтверджує його повноваження та документ, що засвідчує його особу (паспорт).

  Якщо Учасника представляє уповноважена особа, необхідно мати при собі та надати довіреність на представництво інтересів Учасника, а також мати при собі документ, що засвідчує її особу (паспорт).

  Під час розкриття пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції тощо. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій.

  Протокол розкриття пропозицій складається у день їх розкриття.

  Протокол розкриття пропозицій підписується членами комісії та за бажанням учасниками, які присутні на процедурі розкриття пропозицій.

       Завірена підписом голови комісії копія протоколу розкриття пропозицій надається будь-якому з учасників на його письмовий запит протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

  - місце розкриття пропозицій;

  79007 м.Львів, пл. Генерала Григоренка,3, тел. 258-67-87

  - дата та час розкриття пропозицій.

  Термін: 10 грудня 2018 року

  Час: 1700

  17. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію.

  Для проведення оцінки пропозицій Учасника, Замовник може звернутися до відповідних експертних організацій чи окремих експертів, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця.

  Замовник визначає переможця з числа учасників, пропозиції яких не було відхилено.

  Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника балів (за рейтингом).

  Переможцем визнається учасник, який набрав більшу кількість балів.

  У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комісії.

  Кожна квартира оцінюється окремо.

  Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

  Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

  Методика оцінки

  1. Кількість балів за критерієм “Ціна пропозиції за 1 м2 загальної площі житла” визначається наступним чином.

  Б обчисл = (Ціна мін ÷  Цінапропоз)×80% +  (Пл мін ÷  Плпропоз)×20%, де

   

  Б обчисл - обчислювана кількість балів;

  Ціна мін - найнижча ціна за 1 м2;

  Цінапропоз - ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

  Пл мін – найменша площа пропозиції із всіх запропонованих, які не були відхилені;

  Плпропоз - площа пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.

  Переможець визначається рішенням комісії.

  Після розкриття пропозиції Замовник перевіряє наявність (відсутність) дебіторської заборгованості або невиконаних зобов’язань та за необхідності проводить інспектування житла з метою оцінки споживчої привабливості житла. Для цього уповноважені представники Замовника за згодою власника житла можуть провести безпосередній огляд помешкання, яке пропонується до закупівлі.

  З метою придбання необхідної кількості квартир комісія має право розглянути та додатково визнати переможцем наступну за рейтингом пропозицію, яка не була відхилена, відповідає вимогам документації та допущена до оцінки.

  Пропозиція учасника, який запропонував квартиру, загальна площа якої перевищує рекомендовану граничну загальну площу, може бути визнана найвигіднішою за умови, якщо загальна вартість запропонованої квартири не перевищує загальну вартість найдешевшої квартири, розмір якої не перевищує рекомендовану загальну площу.

  18. Виправлення арифметичних помилок.

  Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції під час проведення її розкриття, у порядку, визначеному цією документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію.

  Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

  а)  при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

      б)     при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.  

  19. Інша інформація.

       Замовник має право вимагати від Учасників іншу необхідну інформацію невизначену документацією.

  Порядок отримання документації.

  Документація може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-сайті www.npu.gov.ua(www. [email protected] ).

  Друкований варіант документації, прошитий та завірений печаткою є визначальним і знаходиться у секретаря комісії.

  Замовник безоплатно надає копію друкованого варіанту документації кожній фізичній/юридичній особі, що зробила письмовий запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї такого запиту.

  Письмовий запит адресується голові комісії, у якому повинно бути зазначено: предмет конкурсу, повне найменування особи, яка має намір взяти участь у конкурсі, її поштова та юридична адреси, ідентифікаційний код, паспортні дані, номери телефонів (факсу) та інших засобів зв’язку (е-mail).

  Днем подання запиту на отримання документації вважається день його реєстрації комісією з придбання житла для поліцейських та працівників Національної поліції України.

  Особа, яка зробила письмовий запит, отримує документацію особисто або засобами електронного зв’язку.

  Для оформлення перепусток, у разі отримання документації, подання пропозицій та участі у процедурі розкриття, необхідно до 1700 попереднього робочого дня повідомити інформацію про кандидатури представників учасника за тел./факс 258-67-87  Перепустка надається за наявності паспорта.

  20. Терміни укладання договору.

       Замовник укладає з переможцем договір купівлі-продажу відповідно до основних умов, зазначених у документації, у термін не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня визначення переможця.

  - придбання житла:

  Договір придбання житла оформлюється нотаріально та укладається в письмовій формі на кожну квартиру окремо. Оплата по таким договорам здійснюється в обсязі 100% вартості квартири по факту отримання та реєстрації права державної власності на неї за Головним управлінням Національної поліції у Львівській області  протягом 10 робочих днів.

  21. Дії замовника при відмові переможця підписати договір купівлі-продажу

       У разі письмової відмови Переможця підписати договір купівлі-продажу відповідно до вимог документації або не укладення договору купівлі-продажу з вини учасника у термін, визначений цією документацією, Замовник може відмінити, або повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію з тих, термін дії яких ще не минув.

           

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток № 1

   

  “ЗАЯВА ПРО УЧАСТЬ “ЗАЯВА ПРО УЧАСТЬ У ВІДБОРІ ПРОПОЗИЦІЙ – ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”

  (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку окремо по кожній квартирі)

   

  Уважно вивчивши комплект документації, цим подаємо на участь у відборі пропозицій щодо придбання житла для поліцейських та працівників Головного управління Національної поліції у Волинській області, згідно з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівель та іншими вимогами документації Замовника свою пропозицію.

  1.  Повне найменування Учасника:
  2.  Адреса Учасника (юридична та фактична):
  3.  Телефон Учасника (факс)/ E-mail:
  4.  Цінова пропозиція Учасника по окремій квартирі:

   

  Адреса розташування квартири

  Кількість кімнат квартири

  Загальна площа квартири, (кв. м)

  Повна вартість (грн.) з ПДВ або без ПДВ

  Вартість 1 кв. м. (грн.) з ПДВ або без ПДВ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Термін передачі квартир Замовнику __________________________________

   ___________________________________________ (число, місяць, рік)

  Вивчивши документацію та обсяги послуг, що будуть надаватись, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції.

  Якщо нашу пропозицію буде визнано найвигіднішою, ми візьмемо на себе              зобов’язання з надання послуг та виконати всі умови, передбачені у Розділі “Укладання договору про закупівлю”.

  Ми погоджуємося з тим, що Ви можете відхилити нашу або всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

  Якщо наша пропозиція буде визнана Вами найвигіднішою, ми зобов’язуємося підписати Договір із Вами не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня визначення переможця.

   

  _________________________                    ______________                   ____________________

  (посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи Учасника)

   

  “__ "__________________ 2018 року.

   

   

   

   

  Додаток № 2

   

  Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики

  предмета закупівель

  Загальні відомості:

  1.  Місто, вулиця, номер будинку, характеристика будівлі (цегляна і т.д ), рік введення в експлуатацію.
  2. Відомості щодо технічного стану та розмірів квартир:

  № з/п

  Адреса

  Поверх

  Кількість кімнат

  Загальна площа, кв.  м

  Житлова площа, кв. м

  Вартість 1 кв. м загальної площі

  Загальна вартість, грн.

  Наявність оздоблення

  Власник

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _________________________                    ______________                   ____________________

  (посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи Учасника)

   

   

  "______ "__________________ 2018 року.

   

   

  Додаток № 3

   

  ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

  (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

  1.  Повна та скорочена назва Учасника.
  2.  Назва документа, яким затверджено Статут Учасника, його номер та дата.
  3.  Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника.
  4.  Посада, прізвище та ініціали керівника (для юридичної особи).
  5.  Форма власності та юридичний статус Учасника.
  6.  Місцезнаходження Учасника: Поштова адреса, телефон, тел/факс.
  7.  Поточний рахунок Учасника та банківські реквізити обслуговуючого банку (банків) (найменування, поштова адреса, телефон, тел/факс, тощо).
  8.  Особа учасника, яка уповноважена підписувати пропозиції (посада, прізвище та ініціали).
  9.  Особа Учасника, яка уповноважена укладати договір (посада, прізвище та ініціали).

   

   

  _________________________                    ______________                   ____________________

  (посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи Учасника)

   

  "___ "__________________ 2018 року.