Оцінення корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

Неналежна організація роботи з опрацювання проектів відомчих організаційно-розпорядчих документів, у розрізі вимог Закону України «Про запобігання корупції»

НИЗЬКА

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

Попереджувати працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП у Львівській області

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП у Львівській області

Щокварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

 Кількість проведених навчань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення відповідних заходів працівниками кадрових підрозділів

2

Можливе недотримання відповідності напрямів використання державних коштів розпорядниками бюджетних коштів

ВИСОКА

Проводити контрольні заходи щодо дотримання розпорядниками бюджетних коштів своєчасності та напрямів використання адресно виділених державних коштів для конкретних цілей ресурсного оснащення шляхом постійного моніторингу в Автоматизованій системі обліку та управління господарськими процесами Національної поліції України

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

УФЗБО, УЛМТЗ, СВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Кількість проведених контрольних заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених навчань.

3

Потенційна недоброчесність працівника поліції під час розгляду звернень, заяв, скарг, запитів громадян тощо

СЕРЕДНЯ

Дотримуватися працівниками поліції вимог абзацу четвертого статті 7 Закону України «Про звернення громадян»

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Постійно

 

 

 

 

 

Щокварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Зменшення кількості порушень при розгляді звернень громадян.

 

 

 

Кількість проведених навчань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення відповідних заходів працівниками кадрових підрозділів

4

Планування проведення відповідних аудитів без належних підстав, обґрунтувань та ймовірності надання необ’єктивних висновків за результатами проведених аудитів

СЕРЕДНЯ

Затверджувати графіки проведення аудитів.

Перевіряти членів комісії з проведення внутрішнього аудиту на наявність/відсутність конфлікту інтересів

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

СВА

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Щороку

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Затвердження графіків проведення аудитів.

Здійснено перевірок на наявність/відсутність конфлікту інтересів членів комісії з проведення внутрішнього аудиту.

 

Кількість проведених навчань.

5

Можлива недоброчесність працівника поліції при використанні у своїх інтересах інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових повноважень

ВИСОКА

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Щокварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

 Кількість проведених навчань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення відповідних заходів працівниками кадрових підрозділів

6

Ймовірне неналежне виконання працівниками поліції завдань і функцій, визначених положеннями та  посадовими інструкціями

СЕРЕДНЯ

Вивчати індивідуальні якості працівників, створити здоровий морально-психологічний клімат в колективах та формувати нетерпиме ставлення до порушників. Ознайомити працівників поліції з вироками судів щодо порушень антикорупційного законодавства поліцейськими.

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Кількість проведених навчально-виховних заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Потенційна недоброчесність слідчого при здійсненні досудового розслідування, а саме під час прийняття рішення про передачу на зберігання речових доказів

ВИСОКА

Проводити заслуховування по кримінальним провадження з метою перевірки дотримання слідчими вимог КПК України та КК України під час здійснення досудового розслідування

 

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

СУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

              

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Кількість проведених заслуховувань.

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених навчань.

8

Можлива недоброчесність працівника поліції під час опрацювання заяв щодо видачі дозволів на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

ВИСОКА

Здійснити нагляд керівництвом за прийнятими рішеннями під час розгляду заяв щодо видачі дозволів на використання обєктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Вивчити стан сімейно-побутових питань підлеглих працівників, вжити заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів (у тому числі шляхом зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів)

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Перелік вжитих керівництвом заходів.

Кількість проведених навчально-виховних заходів.

9

Припустима недоброчесність працівника поліції під час охорони затриманих, взятих під варту та адмінарештованих осіб в ІТТ, а також під час здійснення конвоювання, створення (надання) для заарештованих осіб певних послуг (побачень, отримання передач, здійснення телефонних дзвінків, інше)

НИЗЬКА

Упровадити методики інтерв’ювання осіб, які доставляються до ІТТ, з фіксацією в інформаційній підсистемі «Custody records».

 

Здійснити раптові перевірки за службовою діяльністю працівників  ІТТ, з метою недопущення їх вступу в неділові стосунки з утримуваними.

Виключити випадки залучення до охорони та конвоювання поліцейських, які мають тенденцію порушень службової дисципліни та законності, а також негативно характеризуються.

СОТ ІТТ

 

 

 

 

 

СОТ ІТТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 роки

 

 

 

 

 

За окремим графіком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Упроваджено методику інтерв’ювання осіб, які доставляються до ІТТ, з фіксацією в інформаційній підсистемі «Custody records».

 

Кількість проведених раптових перевірок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Можлива недоброчесність працівника поліції під час складання адміністративних протоколів

ВИСОКА

Розробити та впровадити електронні постанови

 

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УПД, керівники відділів, відділень поліції

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

31 грудня

2019 року

 

 

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Електронні постанови впроваджено.

 

 

Кількість проведених навчань.

 

 

 

 

 

 

11

Ймовірна недоброчесність працівника поліції при встановленні порушення законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

НИЗЬКА

Залучати  громадськість, органи виконавчої влади та/або об’єднані територіальні громади до здійснення суворого контролю за дотриманням законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Запровадити новітні форми та методи превентивної роботи з дітьми та батьківською громадою, у тому числі з питань протидії домашнього насильства стосовно дітей та реагування на факти вчинення насильства в сім’ї

Забезпечити надання превентивних поліцейських послуг з урахуванням вимог міжнародного законодавства у сфері ювенальної юстиції, запровадження передових методик та інновацій у роботі з дітьми у конфлікті та контакті з законом на основі партнерства та комунікації

Удосконалити знання та навички поліцейських ювенальної превенції, провести супервізію з питань міжнародного права у сфері ювенальної юстиції   

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УПД, керівники відділів, відділень поліції

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Проведено заходи, за участі з громадськістю.

Запроваджено нові форми превентивної роботи.

Вивчено міжнародний досвід у сфері ювенальної превенції.

Кількість проведених навчань.

12

Припустима недоброчесність працівників поліції під час прийняття рішень при погодженні чи наданні іпотечного кредитування для поліцейських

НИЗЬКА

Створити окремий підрозділ (відділ, сектор) Підібрати кваліфікований персонал

 

Розробити алгоритм дій при розгляді матеріалів щодо забезпечення житлом поліцейських

 

Організувати формування списку заявників (поліцейських, бажаючих отримати житло у лізинг)

Організувати формування переліку житла відносно якого можуть бути укладені договори фінансового лізингу

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УЛМТЗ

 

 

 

УЛМТЗ

 

 

 

 

УЛМТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

31 липня

2019 року

 

 

31 грудня

2019 року

 

 

 

Щокварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Створено підрозділ.

Укомплектовано підрозділ.

 

 

Розроблено алгоритм дій при розгляді матеріалів щодо забезпечення житлом поліцейських.

 

Сформовано список заявників.

Сформовано список житла

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених занять.

13

Потенційна недоброчесність працівників поліції під час прийняття рішень про відшкодування поліцейським коштів по договорах оренди житла

НИЗЬКА

Опрацювати порядок та умови надання компенсацій з державного бюджету на виплату грошової компенсації за оренду житла

 

Запровадити облік поліцейських, які орендують житло

Організувати роботу комісій з питань виплати грошової компенсації

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УЛМТЗ

 

 

 

 

 

УЛМТЗ

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

 

31 грудня

2019 року

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Впроваджено порядок та умови надання компенсацій з державного бюджету на пилату грошової компенсації за оренду житла.

 

Запроваджено облік поліцейських, які орендують житло.

Організовано роботу комісій з питань виплати грошової компенсації.

 

Кількість проведених навчань.

14

Можлива недоброчесна поведінка працівників поліції, яка полягає у наявності близьких зв’язків з особами, які займаються проституцією, утримують місця розпусти і звідництво, являються сутенерами

СЕРЕДНЯ

Вивчати стан сімейно-побутових питань працівників поліції

 

 

 

Розглядати звернення громадян

Проводити роботу з громадськістю

Вжити оперативних заходів

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УБЗПТЛ Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Постійно

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Здійснено виїздів керівництва до підлеглих працівників, з метою вивчення соціально-побутових умов проживання.

 

 

Кількість опрацьованих звернень громадян.

Кількість проведених заходів, за участі громадськості.

 

 

Кількість проведених навчань.

15

Ймовірна недосконалість кадрової політики щодо просування по службі, направлення на навчання, кар’єрного зростання і утримання на робочих посадах жінок та чоловіків, а також рівної участі жінок у процесах прийняття рішень

НИЗЬКА

Розробити та розповсюдити статистично-аналітичні матеріали з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони та їх врахування під час прийняття управлінських рішень

 

Проводити навчання (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УКЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

Щопівроку

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Розроблено та розповсюджено статистично-аналітичні матеріали з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони.

 

 

 

Кількість проведених навчань.

16

Можливий вплив зацікавлених осіб/кандидатів на зайняття посад в поліції на формування довідки про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Національній поліції України з порушенням встановлених критеріїв та вимог

НИЗЬКА

Проводити спеціальну перевірку відповідно до вимог Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УКЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

У разі надходження матеріалів на перевірку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Дотримання строків проведення спеціальних перевірок.

Кількість проведених спеціальних перевірок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених навчань.

17

Евентуальна наявність дискреційних повноважень щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель

ВИСОКА

Проводити реверсивні аукціони в електронній системі закупівель

Проводити моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель

Оприлюднювати інформацію про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УЛМТЗ, УФЗБО

Постійно

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Кількість проведених реверсивних аукціонів в електронній системі.

Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.

Висвітлення інформації про проведення закупівлі.

18

Потенційні дискреційні повноваження працівників поліції, які входять до складу тендерних комітетів

СЕРЕДНЯ

Використовувати примірну документацію, затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

Залучати третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації

Оприлюднювати проекти відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення

 

Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Попередити працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства.

УФЗБО, УЛМТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Підготовлено тендерну документацію із залученням третіх осіб.

Проекти документації оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної поліції України.

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених навчань.

19

Можливе приховування будь-яким членом тендерного комітету наявного у нього конфлікту інтересів

НИЗЬКА

Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів членами тендерного комітету

Попередити кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.

УЛМТЗ, УФЗБО

У разі здійснення публічних закупівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Запровадження попередження  кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

 

20

Ймовірна недоброчесність працівника поліції під час надання таких послуг:

-видача дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система;

-видача дозволу на зберігання і носіння;

-переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого;

-видача дозволу (оформлення документів) на відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об’єктів;

-видача дублікатів документів дозвільного характеру

 

ВИСОКА

Взяти участь у створенні «Єдиного реєстру зброї» (розроблення технічного проекту системи, проведення попередніх випробувань системи)

 

Забезпечити унесення інформації про предмети, на які розповсюджується дія дозвільної системи до «Єдиного реєстру зброї»

Проводити перевірки за додержанням процедури оформлення відповідних дозволів та дотримання строків їх видачі (надання вмотивованої відповіді щодо відмови видачі)

 

 

УПД

 

 

 

 

 

 

УПД, керівники відділів, відділень поліції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 липня

2020 року

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Технічний проект системи розроблено.

Проведено випробування.

 

 

 

 

Інформацію внесено до системи.

Кількість проведених відповідних перевірок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Можливий вплив працівників поліції або третіх осіб на процедуру надання адміністративної послуги

ВИСОКА

Переглядати нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг

 

Опрацювати питання щодо запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі, якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів працівників поліції з одержувачами адміністративної послуги

УПД, керівники відділів, відділень поліції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПД, керівники відділів, відділень поліції

 

Щороку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 грудня

2021 року

Не потребує додаткових фінансових витрат

Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Запровадження автоматизованих систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Припустиме не відображення у фінансовій звітності розпорядниками бюджетних коштів інформації про порушення, виявлені під час перевірок контролюючими органами

СЕРЕДНЯ

Перевіряти повноту відображення інформації про порушення, виявлені під час перевірок контролюючими органами, в фінансовій звітності розпорядників бюджетних коштів

Попереджати працівників поліції про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УФЗБО

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Проведення відповідних контрольних заходів.

23

Потенційна недоброчесність членів Дисциплінарних комісій під час проведення службових розслідувань

СЕРЕДНЯ

При призначенні до складу Дисциплінарної комісії особи, яка буде проводити службове розслідування, слід враховувати особисті, ділові та моральні якості, а також стосунки з особами, які можуть призвести до конфлікту інтересів

Особи, кандидатури яких запропоновані для включення до складу дисциплінарної комісії як представників від громадськості, не повинні мати реальних або потенційних конфліктів інтересів з посадовими особами органу (підрозділу) поліції та закладу вищої освіти, в якому проводиться службове розслідування, або з поліцейським, стосовно якого проводиться службове розслідування

Попереджати членів комісій про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

Керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Проведено перевірку щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів.

24

Ймовірна неналежна організація роботи щодо надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства

НИЗЬКА

Створити в територіальних органах Національної поліції сектори (відділи) з питань запобігання та виявлення корупції

 

Проводити агітаційно-інформаційну роботу серед працівників поліції

 

 

УКЗ

 

 

 

 

 

ВК, керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

31 грудня

2021 року

 

 

 

 

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Створення секторів (відділів) з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

Кількість опублікованих інформаційних матеріалів на веб-сайті Національної поліції України

 

25

Виникнення конфлікту інтересів (при розгляді звернень, проведенні службових розслідувань та перевірок, при спільній роботі близьких осіб, прийняття на роботу, звільненні з роботи, застосуванні заохочень, дисциплінарних стягнень, наданні наказів та доручень)

СЕРЕДНЯ

Запровадити проведення самостійного тестування на наявність (відсутність) конфлікту інтересів, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стимулювати контроль та запобігання конфлікту інтересів шляхом обов'язкових доповідей про наявний конфлікт інтересів працівниками.

 

Розповсюдити методичні рекомендації про щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Зобов’язати повідомляти про конфлікт інтересів та вживати санкцій при недотриманні вимог

керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКЗ, керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Проведено самостійне тестування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено агітаційно-інформаційну роботу.

 

 

 

 

 

26

Можлива недоброчесність працівників поліції, які є суб’єктами декларування при виконанні вимог фінансового контролю, що спричиняє вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією

ВИСОКА

Проводити серед працівників поліції роз’яснювальну роботу щодо порядку заповнення та подання декларацій.

Надавати працівникам поліції роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Ознайомлювати працівників поліції з методичними рекомендаціями  та рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції

УКЗ, керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Проведено інформаційну кампанію.

Кількість наданих роз’яснень.

 

27

Припустиме недотримання працівниками поліції вимог антикорупційного законодавства щодо відмови від одержання подарунків при виконанні службових обов’язків та повноважень, а також декларування отриманих подарунків

ВИСОКА

Розробити рекомендації для працівників поліції з питань застосування антикорупційного законодавства в частині обмеження щодо одержання подарунків

 

УКЗ, керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

31 липня                   2020 року

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Рекомендації розроблено.

 

28

Наявність у працівника поліції можливості задовольнити приватний інтерес у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

НИЗЬКА

Визначити осіб,  відповідальних за перевірку декларацій, у тому числі з числа безпосередніх керівників працівників поліції, передбачити відповідальність за невстановлення таких фактів.

 

 

УКЗ, керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП                                        у Львівській області

31 грудня

2019 року

31 грудня

2020 року

31 грудня

2021 року

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Внесено зміни до функціональних обов’язків відповідальних працівників.

 

 

 

 

 

 

.

29

Ймовірна недоброчесність працівників поліції при замовленні матеріальних цінностей, що призводить до завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях

ВИСОКА

Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них

Перевіряти повноту закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами.

 

 

 

УЛМТЗ, УФЗБО

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Підготовлено аналітичну довідку.

Визначення матеріально-відповідальних осіб.

 

 

 

 

 

 

 

30

Припустима недоброчесність працівника поліції при списанні матеріальних ресурсів

ВИСОКА

Проводити інвентаризацію активів, що підлягають списанню

Перевіряти встановлені норми списання та первинні документи, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів

Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна

УФЗБО

Щороку

Не потребує додаткових фінансових витрат

Складено акт інвентаризації.

Складено акт звірки.

 

31

Можлива відсутність контролю за реалізацією проектів міжнародної технічної допомоги

НИЗЬКА

Організувати та забезпечити діяльність міжвідомчих робочих груп для обговорення та затвердження проектів договорів з метою надання міжнародної технічної підтримки НПУ.

При отриманні від донорів міжнародної технічної допомоги оприбуткувати та вносити зміни до кошторисів спеціального фонду державного бюджету лише на підставі отриманого погодження центрального органу управління поліції.

СМПЗ, СПЗ

У разі виникнення потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових фінансових витрат

Забезпечено діяльність міжвідомчих робочих груп.

Затверджено проект договору.

Унесено зміни до кошторису.