План заходів ГУНП у Львівській області з реалізації Антикорупційної програми Національної поліції України на 2019-2021 роки

з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання

1

Моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми Національної поліції України на 2019 – 2021 роки та підготовка звіту за результатами проведення вказаної оцінки

щокварталу

до 27 числа, останнього місяця звітного періоду

(до 27 березня;       27 квітня;

27 вересня;

27 грудня;)

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Підготовка та направлення до УПЗКПЛ НП України звітів про виконання Антикорупційної програми Національної поліції України на 2019-2021 роки

2

Періодичний перегляд та внесення змін до Антикорупційної програми

лютий

2020 року,

лютий

2021 року

 

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Скеровано пропозиції для внесення зміни до Антикорупційної програми Національної поліції України до УПЗКПЛ НП України

3

Проаналізувати звіти та сформувати пропозиції до Антикорупційної програми Національної поліції України на 2022-2024 роки

грудень

2021 року

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Скеровано пропозиції для врахування при формування та затвердженні Антикорупційної програми Національної поліції України на 2022-2024 роки

4

Розглядати та аналізувати повідомлення про порушення працівниками поліції вимог антикорупційного законодавства

постійно

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Підготовка звітів про отримані звернення про порушення працівниками поліції вимог антикорупційного законодавства

5

Актуалізувати список відповідальних осіб за здійснення антикорупційних заходів від підрозділів ГУНП

щороку

УКЗ

Видано наказ про внесення змін до списку відповідальних осіб за здійснення антикорупційних заходів

6

Вжити заходів щодо прозорого проведення конкурсного відбору кандидатів на службу в поліцію та атестування поліцейських

постійно

УКЗ

Публікації на веб-сайті НПУ інформації щодо оголошених конкурсів, вимог до кандидатів на конкретні посади та порядок проведення конкурсного відбору з граничними термінами проведення конкурсних етапів, а також інформацією про переможців конкурсів

7

Передбачити включення до інтернет-ресурсу «Освітній портал службової підготовки поліцейських» тематику з питань запобігання корупції

грудень

2019 року

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

Проведено навчання, підвищено рівень знань з антикорупційного законодавства

8

Здійснити заходи щодо удосконалення роботи з викривачами та їх захисту.

Забезпечити контроль за процесом отримання інформації від викривачів та результатами опрацювання вказаної інформації

грудень

2020 року

УОАЗОР, ВДЗ, СУ

Опрацьовувати звернення, що надходять під час особистого прийому, до CALL-Центру, на електронну адресу, поштовим зв’язком.

Створення максимально захищених від несанкціонованого втручання та витоку інформації стороннім особам каналів зв’язку для одержання повідомлень від  викривачів.

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені статтею 7 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», а саме: особиста охорона, охорона житла і майна; видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; заміна документів та зміна зовнішності; зміна місця роботи або навчання; переселення в інше місце проживання; забезпечення конфіденційності відомостей про особу; закритий судовий розгляд; інші заходи безпеки.

9

Контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників поліції. Забезпечити облік роботи близьких осіб, що проходять службу в одному підрозділі.

 

 

постійно

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Запровадження в НПУ проведення самостійного тестування на наявність (відсутність) конфлікту інтересів, відповідно до Методичних рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

10

Забезпечити ведення обліку працівників поліції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією

щомісяця, до 05 числа, що настає за звітним періодом

 

УКЗ

Підготовка звітів до УПЗКПЛ НП України

11

Організувати координацію дій щодо подання поліцейськими, державними службовцями, іншими працівниками поліції, що є суб’єктами декларування:

 

  1. при припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави;

 

  1. через рік після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави;

 

  1. претендента на зайняття посад

 

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

постійно

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Проведення занять у системі службової підготовки по розгляду питань дотримання фінансового контролю.

Проведення виїзних семінарів –нарад на тему «Фінансовий контроль (подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» .

12

Здійснити контроль за своєчасністю подачі декларацій працівниками поліції.

Повідомляти у встановленому порядку Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

постійно

Відповідальні особи за перевіркою факту своєчасності подання е-декларацій, відповідно до посадових інструкцій

Надіслані відповідно до вимог рішення НАЗК від 06.09.2016 №19 повідомлень до НАЗК, підготовка звітів до УПЗКПЛ НП України

13

Проведення планових та позапланових перевірок з організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції, додержання вимог антикорупційного законодавства, запобігання конфлікту інтересів в Національній поліції України

відповідно затвердженого графіка

УКЗ

Згідно затвердженого графіку проводити перевірки підрозділів ГУНП. Надавати практичну та методичну допомогу з питань запобігання та протидії корупції.

14

Організувати проведення перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»

у разі надходження відповідних матеріалів

УКЗ

За результатами перевірки складати довідку.

Інформацію про початок та результати проведення перевірки розміщувати на офіційному веб-сайті.

15

Організувати проведення спеціальних перевірок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

 

Опрацьовувати запити щодо проведення спеціальних перевірок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

 

у разі надходження відповідних матеріалів

УКЗ, УІАП

Проведено перевірки.

Опрацьовано запити.

Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

16

Брати участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями

у разі відповідних запрошень

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Участь представників ГУНП у заходах за відповідним запрошенням.

17

З метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»  в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, проводити службові розслідування

у разі надходження відповідних матеріалів

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

За наявності відповідних фактів проводити службові розслідування, за результатами складати висновки із відповідними пропозиціями.

18

Інформувати громадськість про здійснені або заплановані заходи щодо запобігання та протидії корупції через офіційний веб-сайт Національної поліції України

постійно

Відділ комунікації

Розміщення на веб-сайті Національної поліції України актуальних інформаційних матеріалів

19

Координувати роботу щодо мінімізації корупційних ризиків  (звіт з оцінки корупційних ризиків від 16.01.2019)

відповідно встановлених строків у звіті

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

надання до Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації інформації для узагальнення

 

20

Забезпечити участь представників ГУНП у семінарах-нарадах, організованих МВС з працівниками підрозділів (відповідальними особами) з питань запобігання та виявлення корупції центральних органів виконавчої влади, підконтрольних Міністрові, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС

щокварталу                (у разі відповідних запрошень)

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Представниками ГУНП забезпечити участь у відповідних заходах

21

Забезпечити вивчення в системі службової підготовки Національної поліції Закону України «Про запобігання корупції», інших актів з питань антикорупційного законодавства, особливу увагу приділяти питанням запобігання корупційним проявам, відповідальності за недотримання вимог антикорупційного законодавства, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

згідно з затвердженим графіком

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

У системі службової підготовки організувати вивчення вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших актів з питань антикорупційного законодавства, особливу увагу приділяти питанням запобігання корупційним проявам, відповідальності за недотримання вимог антикорупційного законодавства, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

22

Забезпечити участь представників ГУНП в організованих Національним агентством з питань запобігання корупції тренінгах з питань виконання вимог антикорупційного законодавства, а саме щодо:

конфлікту інтересів;

з повідомленнями викривачів про корупцію;

виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення закупівель;

порядку заповнення та подання декларацій;

підготовки антикорупційних програм

у разі надходження відповідного запрошення

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів

 

Представниками ГУНП забезпечено участь у відповідних заходах

23

Продовжити антикорупційну агітаційну роботу, розміщення наглядових матеріалів у ЗМІ

постійно

Начальники управлінь, відділів, секторів,  відділів та відділень поліції, командири стройових підрозділів (подати відповідні замовлення до УЛМТЗ)

 

Розроблення з антикорупційної тематики плакатів, відеороликів, тощо