Проведення закупівлі робіт на об’єкті: "Будівництво Головним управлінням Національної поліції у Львівській області адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській (біля будинку №105) у м. Львові"

 

Щодозакупівліробіт на обєкті: "БудівництвоГоловнимуправліннямНаціональноїполіції у Львівськійобластіадміністративного центру швидкогореагуванняполіції на вул. Стрийській (білябудинку №105) у м. Львові" (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначеннявартостібудівництва», код ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництвобудівель ), на виконання Постанови КМУ від 16.12.2020 №1266

 

1

Назва предмету закупівлі

"БудівництвоГоловнимуправліннямНаціональноїполіції у Львівськійобластіадміністративного центру швидкогореагуванняполіції на вул. Стрийській (білябудинку №105) у м. Львові" (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначеннявартостібудівництва», код ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництвобудівель ), UA-2021-01-05-002943-c.

2

Обгрунтуваннятехнічних і якісних характеристик предмета закупівлі

Відомістьобсягівробіт у складіТехнічногозавдання на виконанняробіт з будівництваГоловнимуправліннямНаціональноїполіції у Львівськійобластіадміністративного центру швидкогореагуванняполіції на вул. Стрийській (білябудинку №105) у м. Львові" в рамках проєкту „Створеннясистемишвидкогореагування на інформацію про злочини і події у Львовіˮ, щофінансуєтьсяЄвропейським Союзом через Орган управління СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020, представленогоМіністерствомінвестицій та економічногорозвиткуРеспублікиПольща в рамках Грантового контракту PLBU.03.02.00-UA-0008/17-00, Експертнийзвітвід 17.09.2020 №14-1096-20

 

3

Обгрунтуванняочікуваноївартості, розміру бюджетного призначення

Очікуванавартістьзакупівлівизначенав порядку, передбаченомувиробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника, а самекошторисноювартістюоб’єкта за Зведенимкошториснимрозрахункомвартості у складіробочогопроєкту"БудівництвоГоловнимуправліннямНаціональноїполіції у Львівськійобластіадміністративного центру швидкогореагуванняполіції на вул. Стрийській (білябудинку №105) у м. Львові", Експертнимзвітомвід 17.09.2020 №14-1096-20– 86007615,00грн, з урахуваннямПостанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначеннявартостібудівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерстварегіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 05 липня 2013 року № 293, примірної методики визначенняочікуваноївартості предмета закупівлі.затвердженоїцентральним органом виконавчоївлади, щозабезпечуєформування та реалізуєдержавнуполітику у сферіпублічних закупівель.