Щодо закупівлі: ДК 021:2015 – 30210000-4 Машини для обробкиданих (апаратначастина) «Автоматизоване робоче місце з аналітичним обладнанням

Щодо закупівлі: ДК 021:2015 – 30210000-4 Машини для обробкиданих (апаратначастина) «Автоматизоване робочемісце з аналітичним обладнанням»ЕСЗ: UA-2021-03-25-011220-c

 

1

Назва предмету закупівлі

ДК 021:2015 – 30210000-4 Машини для обробкиданих (апаратначастина) «Автоматизованеробочемісце з аналітичнимобладнанням»

2

Обгрунтуваннятехнічних і якісних характеристик предмета закупівлі

Закупівляздійснюється в рамках проєкту „Створеннясистемишвидкогореагування на інформацію про злочини і події у Львовіˮ, щофінансуєтьсяЄвропейським Союзом через Орган управління СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020, представленогоМіністерствомінвестицій та економічногорозвиткуРеспублікиПольща в рамках Грантового контракту PLBU.03.02.00-UA-0008/17-00. Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівліповиннівідповідативстановленим/зареєстрованимдіючимнормативним актам законодавства (державним стандартам, технічнимумовам)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлівизначені у відповідномудодатку до тендерноїдокументаціїданоїзакупівлі.Очікуванавартістьзакупівліскладає8 585 895,00 грн.

3

Обгрунтуванняочікуваноївартості, розміру бюджетного призначення

Очікуванавартістьзакупівлівизначена в порядку, передбаченомувиробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника, примірної методики визначенняочікуваноївартості предмета закупівлі,затвердженоїцентральним органом виконавчоївлади, щозабезпечуєформування та реалізуєдержавнуполітику у сферіпублічних закупівель та шляхом моніторингуринковихцін.Розмір бюджетного призначеннясформований з урахуваннямобсягівнаявної потреби у товарах цього типу та визначений у кошторисі в рамках Грантового контракту PLBU.03.02.00-UA-0008/17-00.