Закупівлі «Послуги у сфері поводження зі сміттям та перевезення побутових відходів (вивіз сміття)

 Закупівлі «Послуги у сферіповодженнязісміттям та перевезенняпобутовихвідходів (вивізсміття), (за кодом ДК 021:2015 90510000-5 Утилізаціясміття та поводженнязісміттям)» на виконання Постанови КМУ від 16.12.2020 №1266

 

1

Назва предмету закупівлі

Послуги у сферіповодженнязісміттям та перевезенняпобутовихвідходів (вивізсміття), (за кодом ДК 021:2015 90510000-5 Утилізаціясміття та поводженнязісміттям), UA-2021-02-10-003654-c.

2

Обгрунтуваннятехнічних і якісних характеристик предмета закупівлі

Загальнийобсягзакупівлісформованийвиходячи з потреби наданоїкерівникомвідповідного структурного підрозділу, з врахуваннямдосвідупопередніхроків.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлісформовані напідставі чинного законодавства у сферіповодження з відходамивиходячи зкількостіоб’єктівзамовника, норм щільностівідходів на відповіднійтериторії,кількостімісцьвідведених та погоджених для облаштуванняконтейнерних

майданчиків.

3

Обгрунтуванняочікуваноївартості, розміру бюджетного призначення

Очікуванавартістьзакупівлі сформована на підставідіючихтарифів навідповідніпослугивстановлених для суб’єктагосподарюваннявизначеноговиконавцемвідповіднихпослугу межахтериторії на якійрозташованіоб’єктизамовника у розмірі362 197,00грн.

Розмір бюджетного призначеннясформований з урахуваннямобсягівнаявної потреби у товарах\роботах\послугахцього типу та визначений укошторисіГУНП у Львівськійоблатсі на 2021 рік.