Подати заяву на видачу дозволу

Перелік документів для отримання дозволу

на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності,

пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Для подання заяви щодо видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та отримання відповідей по заявахнеобхідно звертатися в Управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 126.

Дні прийому: кожного вівторка та четверга тижня з 10:00 до 16:30 год.

Відповідальна особа: Николин Микола Миколайович, довідки за телефоном 096-319-40-02

Відповідно до Порядку видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної  з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469, для отримання дозволу юридична особа подає особисто або через уповноважений нею орган чи особу державному адміністраторові або представникові структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинностізаяву, до якої додаються такі документи:

  • копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності,  пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою;
  • копії документів, що підтверджують право власності на об'єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов'язаної з обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - об'єкти чи приміщення), або договору  оренди  об'єкта  чи приміщення;
  • план-схема об'єкта чи  приміщення з обов'язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності,  пов'язаної  з  обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • копії договору про охорону   об'єкта   чи  приміщення  та документів,  що  підтверджують  обладнання   приміщення   засобами охоронної та пожежної сигналізації;
  • витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними  речовинами і прекурсорами осіб (із  зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх  зберігання  і використання.

Звертаємо особливу увагу, що об'єкти і приміщення, призначені для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, повинні відповідати технічним вимогам, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 № 52 «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0208-18#Text)

Бланк заяви