Меню
Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування
Опубліковано 11 жовтня 2022 року о 11:54

м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3

Тел.: (032) 258-67-45

e-mail: [email protected]


Начальник

полковник поліції 

Кобелька Дмитро Михайлович

 

Відкрити все

Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (УОАЗОР) забезпечує і здійснює в межах своєї компетенції функції ГУНП у Львівській області щодо координації, аналізу, планування, контролю та узгодження дій міжрегіональних органів, структурних (відокремлених) підрозділів поліції з реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.

 Моніторинг оперативної обстановки в області.

 1. Вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності поліцейської діяльності, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення.
 2. Підготовка для керівництва ГУНП, інших зацікавлених органів державної влади, громадськості, інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів з питань формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг, що мають компексний характер та охоплюють кілька напрямів діяльності Національної поліції України.
 3. Організація реагування на заяви та повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення або події; діяльності чергових частин органів і підрозділів, апарату ГУНП за всіма напрямами роботи та здійснення відповідного контролю.
 4. Контроль та перевірка стану:
  • реалізації законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, виконанням актів МВС, Національної поліції України, організаційно-розпорядчих документів ГУНП, контроль за виконанням яких покладено на УОАЗОР;
  • повноти та достовірності ведення в органах і підрозділах Національної поліції України єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, порядком їх приймання, повнотою обліку.
 5. Координація та методичне забезпечення організації і проведення заходів з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту в Національній поліції України, у тому числі в особливий період.


 1. Здійснює збір, оцінку, аналіз інформації про криміногенну ситуацію в області, резонансні кримінальні правопорушення, порушення публічної безпеки і порядку, інші надзвичайні події та заходи реагування на них.
 2. Вивчає та аналізує причини і умови, які негативно впливають на ефективність діяльності поліції та розробляє заходи щодо вдосконалення її діяльності.
 3. Готує:
  • оперативні зведення та інформаційні документи про кримінальні правопорушення, події та в установленому порядку здійснює обмін такою інформацією з іншими правоохоронними органами;
  • комплексні аналітичні матеріали про стан оперативної обстановки в області, проекти управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності поліції з протидії злочинності та зміцнення правопорядку;
  • за дорученням начальника ГУНП аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали для обласної державної адміністрації, обласної ради прокуратури області та інших зацікавлених органів виконавчої влади із залученням при необхідності структурних підрозділів апарату ГУНП, з питань, що належать до компетенції Національної поліції України;
  • інформаційно-аналітичні матеріали керівництву ГУНП та УОАЗОР з питань виконавської дисципліни в структурних підрозділах Національної поліції області та її територіальних органах.
 4. Узагальнює практику участі працівників поліції у виявленні та розкритті кримінальних правопорушень, ефективності роботи з підтримання публічної безпеки і порядку.
 5. Бере участь спільно зі структурними підрозділами апарату ГУНП у розробленні типових планів оперативно-профілактичних заходів та контролі за їх реалізацією, уносить керівництву ГУНП пропозиції щодо підвищення готовності поліції до дій в умовах загострення оперативної обстановки.
 6. Організовує і здійснює поточне й перспективне планування, розроблення планів основних організаційних заходів ГУНП, тощо.
 7. Складає звіти про виконання запланованих заходів та покладених на ГУНП завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Головного управління.
 8. Аналізує ефективність ужитих органами і підрозділами поліції заходів з удосконалення управлінської діяльності.
 9. Організовує:
  • роботу чергової служби органів і підрозділів, апарату ГУНП, організаційне та методичне забезпечення їх діяльності; своєчасне реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення або події;
  • діяльність СЦ з координації дій та управління силами і засобами поліції під час проведення масових заходів, державних свят, виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
  • проведення комплексних інспектувань, перевірок службової діяльності органів і підрозділів, апарату ГУНП, а також надання їм практичної допомоги;
  • підготовку матеріалів до засідань колегії ГУНП та нарад керівництва Головного управління, контролює терміни надання і якість документів, підготовлених структурними підрозділами апарату Національної поліції України до їх засідань, а також своєчасність їх виконання;
  • заслуховування звітів керівників структурних підрозділів апарату ГУНП, органів і підрозділів поліції на засіданнях колегії і нарадах керівництва Головного управління за результатами проведених комплексних інспектувань, перевірок службової діяльності, а також звітів щодо роботи за окремими напрямами правоохоронної діяльності.
 10. Координує питання щодо участі в підготовці та реалізації в області комплексних правоохоронних програм, виконавцем за якими є ГУНП.
 11. Організовує та проводить спільно зі структурними підрозділами ГУНП, навчальними закладами із специфічними умовами навчання та науково-дослідними установами МВС аналітичні, кримінологічні та інші наукові дослідження з актуальних питань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.
 12. За дорученням керівництва ГУНП здійснює координацію оперативно-профілактичних заходів, які проводяться за ініціативою поліції в області.
 13. Організовує за участю структурних підрозділів апарату ГУНП комплексні виїзди до територіальних органів поліції для надання практичної допомоги в забезпеченні публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності.
 14. Здійснює перевірки і контроль за дотриманням установленого порядку ведення єдиного обліку в поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Аналізує стан обліково-реєстраційної дисципліни органів і підрозділів, апарату ГУНП, уживає заходів щодо зміцнення, своєчасності виявлення негативних тенденцій та їх усунення.
 15. Організовує та здійснює перевірки стану реалізації органами і підрозділами, апаратом ГУНП законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МВС, рішень колегії Національної поліції України, інших нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів. З цією метою залучає в установленому порядку працівників структурних підрозділів апарату ГУНП, органів і підрозділів поліції, науковців та інших фахівців для проведення перевірки та вжиття необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень.
 16. Вносить керівництву ГУНП пропозиції щодо підвищення ефективності реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення або події.
 17. Перевіряє органи і підрозділи поліції щодо стану дотримання конституційних прав громадян при їх триманні в кімнатах для затриманих чергових частин.
 18. Забезпечує та контролює роботу диспетчерської служби СЦ УОАЗОР щодо керування нарядами.
 19. Забезпечує координацію органів і підрозділів поліції щодо здійснення електронного моніторингу за місцезнаходженням підозрюваних, обвинувачених, які в установленому законом порядку зобов’язані носити електронні засоби контролю.
 20. Спільно зі структурними підрозділами апарату ГУНП бере участь в організації, плануванні та контролі за діяльністю поліції щодо реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а також участі в ліквідації їх наслідків.
 21. Бере участь в організації навчання поліцейських, відповідальних за мобілізаційну підготовку.
 22. Організовує планування та вживає заходів, спрямованих на підготовку поліції до участі в територіальній обороні та з питань цивільного захисту поліції, у тому числі в особливий період.
 23. Аналізує і здійснює контроль за станом виконання нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту в системі Національної поліції України, здійснює перевірки стану мобілізаційної та бойової готовності поліції.
 24. Розробляє разом зі структурними підрозділами апарату ГУНП проекти нормативно-правових актів з питань правоохоронної діяльності, а також бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, які надходять до ГУНП на погодження від органів влади.
 25. Здійснює у межах компетенції:
  • опрацювання проектів документів організаційно-розпорядчого, нормативного характеру та з питань, що містять відомості, які становлять державну таємницю;
  • безпосередній контроль за фактичним виконанням органами і підрозділами поліції актів і доручень органів державної влади та керівництва Національної поліції України. Готує інформацію керівництву ГУНП про стан виконавської дисципліни в органах і підрозділах, апараті Головного управління;
  • контроль за інформуванням працівниками Національної поліції України центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб;
  • підготовку протоколів нарад керівництва та засідань колегії ГУНП;
  • разом з Управлінням кадрового забезпечення ГУНП професійне навчання (службову підготовку) працівників УОАЗОР, підрозділів моніторингу та аналізу, а також працівників СРПП відокремлених відділів та відділень поліції, які здійснюють диспетчеризацію та керування нарядами на місцях.
 26. Виявляє, вивчає, узагальнює й упроваджує в діяльність поліції передовий і позитивний досвід з питань управлінської діяльності. Бере участь в організації проведення наукових досліджень у цьому напрямі.
 27. Забезпечує формування та впровадження в діяльність поліції новітніх форм і методів роботи.
 28. Організовує і проводить відповідно до планів ГУНП та доручень керівництва Головного управління семінари, наради працівників УОАЗОР і підрозділів моніторингу та аналізу, а також заслуховує звіти їх керівників про проведену роботу.
 29. Надає організаційну і методичну допомогу підрозділам моніторингу та аналізу територіальних підрозділів поліції у виконанні покладених на них завдань і функцій, удосконаленні їх діяльності.
 30. Організовує стажування на базі УОАЗОР Головного управління керівників і працівників підрозділів моніторингу та аналізу, а також працівників СРПП відокремлених відділів та відділень поліції, які здійснюють диспетчеризацію та керування нарядами на місцях.
 31. Узагальнює службову практику діяльності територіальних підрозділів моніторингу та аналізу і розробляє заходи щодо підвищення її ефективності.
 32. У встановленому порядку розглядає звернення громадян, інші листи, заяви, публікації в засобах масової інформації.
 33. Користується в установленому порядку відповідними базами даних МВС, Національної поліції України для вирішення покладених на УОАЗОР завдань.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux