Меню
Викривачам корупції відносно співробітників поліції Львівщини
Опубліковано 07 березня 2024 року о 09:27

ВИКРИВАЧАМ


«ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ»

відносно поліцейських, державних службовців та інших працівників поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області

 

ШАНОВНИЙ ВИКРИВАЧУ!


Головне управління Національної поліції у Львівській області заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення.

Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення складають Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (стаття 33), Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (стаття 9), Закон України «Про запобігання корупції».


Викривач - особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її діяльністю, проходженням нею служби чи навчання.

повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила);

інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Викривач має такі права:

бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;

подавати докази на підтвердження свого повідомлення;

отримувати від ГУНП у Львівській області підтвердження прийняття та реєстрації повідомлення;

давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

на безоплатну правничу допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

на конфіденційність;

повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);

у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

на відшкодування витрат у зв’язку із захистом своїх прав, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

на винагороду у визначених законом випадках;

на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.


Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

Будь-яке повідомлення є конфіденційним, навіть якщо особа не є викривачем в розумінні норм Закону.

Розкриття (розголошення) інформації про викривача заборонено, крім випадків, встановлених законом.

Викривач самостійно визначає, які канали (внутрішні, регулярні) використовувати для повідомлення в Національній поліції України.

Особа не є викривачем, якщо повідомить інформацію, яка є загальновідомою, або відомості, зазначені у повідомленні, не містять фактичних даних.

 

Внутрішні канали:

 

спеціальна телефонна лінія - (032) 258 69 22 (внутрішній телефон 29-22);


засіб електронного зв'язку - електронна поштова адреса: [email protected], [email protected];


канал онлайн-зв'язку через офіційний веб портал ГУНП у Львівській області:

рубрика - «Громадянам», підрубрика - «Повідомити про корупцію в поліції»,

https://lv.npu.gov.ua/povidomyty-pro-koruptsiiu-v-politsii


Регулярні канали:

 

безкоштовна телефонна «гаряча лінія» Національної поліції України -

0-800-50-0202 (щоденно, з 08:00 до 20:00), 102 (цілодобово);


засіб електронного зв'язку - електронна поштова адреса: [email protected];


поштова адреса: пл. Генерала Григоренка, 3, м. Львів, 79007;


телефон (032) 258-69-22, електронна адреса [email protected], [email protected].


Відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2023 № 190/23 «Про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів», Національним агентством з питань запобігання корупції прийнято у постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему «Єдиний портал повідомлень викривачів» (далі – Портал).

Викривач про корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», може повідомити на Порталі.


Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача.

1. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

2. Вимоги до повідомлень (у тому числі анонімних) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені.

3. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, здійснене через зовнішні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, підлягає попередньому розгляду сектором запобігання корупції ГУНП у Львівській області (далі – СЗК) у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення цієї інформації.

У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не належить до компетенції ГУНП у Львівській області, подальший розгляд такого повідомлення припиняється, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення, з одночасним роз’ясненням щодо компетенції органу або юридичної особи, уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні.

У разі якщо наведена у повідомленні інформація стосується посадових осіб СЗК, порядок розгляду такого повідомлення визначається начальником ГУНП у Львівській області.

У разі якщо наведена у повідомленні інформація стосується начальника ГУНП у Львівській області, таке повідомлення у триденний строк надсилається суб’єкту, уповноваженому здійснювати розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

У разі якщо за результатами попереднього розгляду повідомлення викладена у ньому інформація підтверджується, винні особи притягаються до дисциплінарної відповідальності.

У разі якщо в ході проведення попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань.

Особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду, а також дисциплінарного провадження (якщо воно проводилося) у триденний строк з дня завершення відповідного розгляду чи провадження.

4. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім інформації, яка містить державну таємницю, порядок повідомлення якої визначений законом) викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у разі якщо:

1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено у проведенні перевірки або розслідування повідомленої інформації; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію про які повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію про які повідомлено тощо);

2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до інформації, яка згідно із Законом України "Про інформацію" вважається предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення;

3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

4) відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, через які може бути повідомлена відповідна інформація;

5) є реальна загроза знищення документів або доказів, що стосуються поширюваної інформації.


Викривач має такі гарантії:

Захист трудових прав викривача - заборона звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про корупцію. Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за порушення його трудових прав.


Викривач може звернутись за захистом своїх прав до :

уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання корупції в поліції для забезпечення захисту від застосування негативних наслідків з боку керівництва або роботодавця

Національного агентства з питань запобігання корупції для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших прав і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з такими повідомленнями

правоохоронних органів для захисту життя, житла, здоров’я та майна центрів безплатної правничої допомоги для отримання безоплатної вторинної правничої допомоги

суду для захисту своїх прав і свобод


Викривач має право на безоплатну вторинну правничу допомогу у зв’язку із захистом його прав.

Безоплатна вторинна правнича допомога включає такі види правничих послуг:

захист від обвинувачення;

здійснення представництва інтересів у судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складання документів процесуального характеру.

Звернення про надання одного з вказаних видів правничих послуг подається викривачем до центру з надання безоплатної вторинної допомоги за місцем фактичного його проживання.

Разом зі зверненням про надання безоплатної вторинної правничої допомоги викривач повинен подати документи, що підтверджують здійснення ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Такими документами можуть бути, зокрема:

копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на повідомлення (заяву, скаргу) викривача:

копія листа органу (установи) про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача;

копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин;

інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.


Перелік Центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги:

Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України).

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Валова, 31 (4 поверх), тел. (032)236-74-95.

Перший Львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, тел.(032) 237-08-09.

Номер для дзвінків з мобільного застосунку Telegram +380677213103


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux