Меню
Управління карного розшуку
Опубліковано 11 жовтня 2022 року о 11:31

м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3

Тел.: (032) 258-68-79, (032) 258-68-70

e-mail: [email protected]Начальник

полковник поліції

Молотов Сергій Олександрович

 

Відкрити все
 • Управління карного розшуку є структурним підрозділом ГУНП у Львівській області, яке належить до Національної поліції України та відповідно до законодавства України забезпечує надання поліцейських послуг у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.
 • Діяльність Управління карного розшуку контролюється і координується заступником начальника ГУНП - начальником кримінальної поліції відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 • Управління карного розшуку у своїй діяльності користується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Головного управління національної поліції у Львівській області, а також цим Положенням.
 • Управління здійснює свою діяльність, керуючись цим Положенням, за лінійним принципом, на підставі поєднання єдиноначальності у вирішенні питань, пов’язаних з оперативно-службовою діяльністю, перспективного та поточного планування, з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду, особистої відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи та виконання конкретних завдань.
 • Унесення пропозицій щодо вдосконалення діяльності підрозділів карного розшуку з метою оптимального поєднання їх спеціалізації за організаційно-управлінським, лінійним і оперативно-територіальним принципами, зосередження основних зусиль на якісному підвищенні рівця протидії злочинності, своєчасному й адекватному реагуванні на негативні зміни в криміногенній ситуації. Організаційно-управлінський принцип полягає у взаємодії працівників, які виконують завдання за різними напрямами боротьби зі злочинністю під керівництвом начальника підрозділу та на основі науково-обґрунтованої організації управління, єдиноначальності та колегіальності. " Лінійний принцип передбачає ґрунтовне вивчення основних ділянок роботи підрозділів карного розшуку з метою організації боротьби з окремими видами злочинних посягань або поширеними злочинами. Оперативно-територіальний принцип передбачає оперативне обслуговування та організацію розкриття і виявлення злочинів на певних закріплених за підрозділами карного розшуку територіях, дільницях, зонах.
 • Діяльність Управління грунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності, конспірації, поєднання гласних і негласних засад в оперативно- розшуковій діяльності та дотримання режиму секретності.
 • Управління має печатку із зображенням малого Державного Герба України і власним найменуванням, а також необхідні для службової діяльності печатки, штампи, бланки з повним і скороченим найменуванням.
 • Управління здійснює діловодство відповідно до порядку, установленого нормативно-правовими актами МВС та Національної поліції, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

 

 • У межах повноважень - надання поліцейських послуг у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.
 • Виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, у тому числі на транспорті, розшук осіб, які їх учинили, також вчинених учасниками та членами організованих груп і злочинних організацій (далі ОГ і ЗО), розшук осіб, які вчинили такі правопорушення.


1. Здійснення контролю та координації діяльності територіальних підрозділів карного розшуку ГУНП у Львівській області з:

 • охорони прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від злочинних посягань;
 • аналізу, у межах компетенції, ужитих підрозділами карного розшуку територіальних органів Головного управління Національної поліції України у Львівській області щодо виявлення і припинення кримінальних правопорушень, припинення діяльності стійких суспільно небезпечних ОГ і ЗО, які впливають на криміногенну ситуацію на території Львівської області, викриття злочинної діяльності їх лідерів та кримінальних авторитетів, розкриття серійних, резонансних та тяжких злочинів, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, зникли безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом;
 • розкриття умисних убивств, у тому числі вчинених на замовлення, серійного характеру, на сексуальному ґрунті, хуліганських проявів, зґвалтувань, інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти особи, у тому числі минулих років;
 • виявлення і припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправною діяльністю учасників організованих груп, злочинних з організацій, бандитських формувань, злочинних проявів у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин;
 • виявлення і припинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності, насамперед розбійних нападів, грабежів, вимагань, шахрайств, крадіжок, у тому числі з помешкань громадян, посягань на предмети, які становлять національне культурне надбання, історичну цінність;
 • виявлення і припинення кримінальних правопорушень, учинених стосовно іноземних громадян та осіб без громадянства, а також за виявленням кримінальних правопорушень, учинених безпосередньо цими особами;
 • протидія злочинності на транспорті, а саме злочинним посяганнями на вантажі, запобіганні їм, захисті особистої власності та безпеки громадян на об’єктах водного, залізничного та повітряного транспорту України;
 • розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісти зниклих громадян та встановлення осіб невпізнаних трупів.

2. Визначення правових, організаційних та практичних заходів з метою підвищення ефективності оперативно-службової діяльності підрозділів карного розшуку територіальних органів поліції на підставі узагальнення практики застосування законодавства України, насамперед того, що регламентує оперативно-розшукову діяльність, нормативно-правових актів МВС та Національної поліції, комплексного аналізу і прогнозування стану криміногенної ситуації в державі.
3. Здійснення організаційно-методичного забезпечення діяльності підпорядкованих підрозділів з попередження, виявлення злочинів, насамперед тяжких та особливо тяжких, а також тих, що набули суспільного резонансу, учинених із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї, вибухових речовин, групою осіб, серійного характеру, розшуку підозрюваних та обвинувачених, осіб, які зникли безвісти, та ідентифікації невпізнаних трупів.
4. Розроблення та вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення форм і методів оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку, за рішенням керівництва ГУНП надання їм практичної допомоги в організації роботи з протидії злочинності, у вирішенні інших службових завдань.
5. У межах компетенції та у встановленому порядку, забезпечує взаємодію з підрозділами ГУНП, територіальними органами поліції, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установаїми, громадськими організаціями, а також правоохоронними органами зарубіжних країн і міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю.
6. Безпосередня робота з джерелами оперативної інформації та за оперативно-розшуковими справами. Аналіз ефективності використання негласного апарату, проведення оперативних розробок у боротьбі зі злочинністю, вивчення процесів, які відбуваються у злочинному середовищі, та вироблення на цій основі пропозицій керівництву ГУНП з покращення оперативно-розшукової діяльності за зазначеними напрямами.
7. Вивчення та аналіз етану злочинності, чинників, що її обумовлюють, прогнозування криміногенної ситуації. Розроблення та внесення пропозицій керівництву ГУНП щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності підрозділів карного розшуку та ефективних засобів і методів виконання покладених на них завдань.
8. Здійснення поточного та перспективного планування оперативно-службової діяльності Управління, узагальнення позитивного досвіду у сфері протидії злочинності, їх упровадження в практичну діяльність підрозділів карного розшуку.
9. Участь у підготовці матеріалів на засідання колегій ГУНП, оперативні наради керівництва ГУНП з актуальних питань оперативно-службової діяльності поліції. Унесення пропозицій до планів основних заходів ГУНП.
10. Організація виконання програм, комплексних і цільових оперативно-профілактичних операцій та інших заходів, спрямованих на активізацію боротьби зі злочинністю.
11. У встановленому порядку унесення пропозицій при розробленні проектів законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів, програм протидії злочинності та їх реалізація у сфері боротьби зі злочинністю, щодо вдосконалення законодавства і відомчих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції.
12. Надання підпорядкованим підрозділам карного розшуку методичної, консультативної та, за дорученням керівництва ГУНП, практичної допомоги в організації діяльності підрозділів карного розшуку з попередження, припинення і розкриття тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, документування протиправної діяльності учасників ОГ і ЗО, забезпечення оперативного супроводу кримінальних проваджень, розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від кримінального покарання, безвісти зниклих та встановлення осіб невпізнаних трупів.
13. Забезпечення контролю за діяльністю підрозділів карного розшуку щодо виконання законів, інших нормативно-правових актів України, наказів МВС та Національної поліції з питань протидії злочинності. Участь у комплексних, контрольних та інших перевірках службової і оперативно-розшукової діяльності цих підрозділів, ужиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.
14. Заслуховування на оперативних нарадах керівників підрозділів карного розшуку, оперативних груп з питань організації оперативно-розшукової роботи з розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх учинили, та зниклих громадян. Підготовка відповідних управлінських рішень, спрямованих на усунення негативних тенденцій та покращання роботи.
15. Координація діяльності підрозділів карного розшуку територіальних органів поліції з розкриття умисних убивств, у тому числі вчинених на замовлення, серійного характеру, на сексуальному грунті, хуліганських проявів, згвалтувань, інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти особи, у тому числі категорії минулих років.
16. Організація агентурно-оперативної роботи, відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів МВС, ужиття заходів, спрямованих на покращання якісного складу агентурної мережі, зміцнення оперативних позицій у злочинному середовищі, розвиток інституту офіцерів- нелегалів, контроль за раціональним використанням коштів, призначених для цієї роботи, а також активне комплексне використання в ході провадження оперативно-розшукових справ джерел оперативної інформації, можливостей оперативної служби та оперативно-технічних заходів.
17. Розроблення заходів з удосконалення розшукової роботи, підготовка управлінських рішень з проблем, які потребують комплексного підходу для їх вирішення, взаємодія зі структурними підрозділами центрального органу управління поліцією, правоохоронними органами іноземних держав з питань міждержавного та міжнародного розшуку, координація діяльності територіальних органів поліції і надання їм практичної допомоги з розшуку підозрюваних та обвинувачених, безвісти зниклих громадян та ідентифікації невпізнаних трупів.
18. На підставі комплексного аналізу оперативної обстановки та наявної в підрозділах карного розшуку територіальних органів поліції оперативної інформації підготовка управлінських рішень щодо активізації роботи з протидії груповій і організованій злочинності та вжиття оперативно-розшукових заходів з притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.
19. Здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку із запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів, пов’язаних з протиправною діяльністю учасників організованих груп, злочинних організацій, бандитських формувань, злочинних проявів у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та радіоактивних матеріалів.
20. Координація дій підрозділів карного розшуку територіальних органів поліції з розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності, насамперед розбійних нападів, грабежів, вимагань, шахрайств, крадіжок, у тому числі з помешкань громадян, посягань на предмети, які становлять національне культурне надбання, історичну цінність.
21. Здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з розкриття порушень незаконних заволодінь транспортними засобами, перекриття міжнародних каналів незаконного переправлення через державний кордон України автотранспорту та осіб з метою подальшої експлуатації.
22. Ужиття заходів, спрямованих на усунення негативного впливу етнічної злочинності, радикальних і неформальних молодіжних об’єднань та рухів на оперативну обстановку в державі, підготовка управлінських рішень щодо своєчасного реагування на загострення цієї проблеми та недопущення порушень публічного порядку їх учасниками.
23. Здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з попередження і розкриття протиправних дій, учинених стосовно іноземних громадян га осіб без громадянства, а також за розкриттям злочинів, учинених безпосередньо цими особами.
24. Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, а також публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції карного розшуку.
25. Здійснення контролю за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та події, ужиття заходів для покращання цієї роботи.
26. Організація та ведення секретного діловодства, у тому числі за матеріалами негласної оперативно-розшукової діяльності, здійснення контролю за дотриманням правил роботи з шифротелеграмами. Ведення за напрямом діяльності систематизованого обліку нормативно-правових актів МВС.
27. Організація взаємодії з органами досудового слідства, підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, патрульною, спеціальною поліцією, поліцією охорони, спеціального призначення, науково-дослідними установами та установами забезпечення при здійсненні оперативно-службової діяльності, у тому числі за конкретними злочинами.
28. У встановленому порядку взаємодія з правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними правоохоронними організаціями, підготовка матеріалів на спільні колегії, Національної поліції, МВС та міжнародні зустрічі, конференції, з питань, що належать до компетенції Департаменту.
29. Разом з підрозділом інформаційно-аналітичного забезпечення - організація створення та поповнення автоматизованих інформаційних систем оперативно-розшукового і профілактичного призначення. Забезпечення функціонування, своєчасного поповнення та належного використання оперативно-розшукових обліків.
30. Розроблення, методичне забезпечення і проведення заходів, передбачених спеціальними операціями, у разі виникнення надзвичайних подій кримінального характеру, що належать до компетенції карного розшуку.
31. Організація кадрового забезпечення підрозділів карного розшуку, ужиття заходів, спрямованих на додержання дисципліни і законності в діяльності їх працівників.
32. Ужиття заходів із забезпечення підбору, розстановки і виховання персоналу Управління, створення резерву кадрів для висунення, організація професійної підготовки працівників та підвищення їх кваліфікації.
33. Організація проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань території Львівської області, а також спеціальних операцій, спрямованих на протидію злочинності.
34. Взаємодія із засобами масової інформації з питань інформування громадськості про діяльність підрозділів карного розшуку шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції. Проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації щодо діяльності підрозділів карного розшуку та реагування на критичні зауваження.
35. Покладання на Управління обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.
36. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Управління завдань та передбачені чинним законодавством.

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux